Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výzva na předkládání žádostí o dotaci - „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2016"

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 689 ze dne 4. 6. 2015, vyhlašuje výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok
2016 - „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2016“ (napojení na rozpočet města).

Dotace se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), případně souvisejících fakultativních služeb.

O dotaci z rozpočtu OSS MMP nelze žádat na sociální službu, na kterou organizace žádá z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Žádosti se vyplňují v aplikaci Dotace OSS MMP (web Sociální služby města Plzně) – je nutné si zkontrolovat údaje o organizaci v části Poskytovatel a případně je aktualizovat. V případě, že nemáte oprávnění pro vstup do aplikace, či jste heslo zapomněli, požádejte administrátora Mgr. Karolínu Vodičkovou, MBA, e-mail: vodickovak@plzen.eu o jeho zaslání.

Při vyplňování si Žádost průběžně ukládejte, před odesláním Žádost nejdříve vytiskněte a dobře zkontrolujte, až poté dejte „odeslat“.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do sekretariátu OSS MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh.

Žádosti odevzdávejte v těchto termínech:

Pondělí 20. 7. 2015 od 8,00 – 17,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

Úterý 21. 7. 2015 od 8,00 – 16,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

Středa 22. 7. 2015 od 8,00 – 17,00 hod (polední pauza 11,00 – 12,00 hod)

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby, je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 22. 7. 2015, v ostatních případech datum doručení.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, 378 033 351

Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Vodičková, MBA (vodickovak@plzen.eu - tel.: 724 527 504).