Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Upozornění pro příjemce dotací

Vážení příjemci dotací,

blíží se termíny odevzdání Závěrečných zpráv o čerpání dotací, ve svém vlastním zájmu si proto znovu přečtěte podmínky Smlouvy o dotaci a Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně. Zaměřte se zejména na termín odevzdání Závěrečné zprávy a její podobu. Veškeré formuláře naleznete u vyhlášených dotačních titulů na našich webových stránkách http://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/.

Doporučujeme nenechávat odevzdávání Závěrečných zpráv na poslední den.

Závěrečné zprávy lze odevzdat do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupovy 5 či zaslat poštou.

Upozorňujeme, že 31. prosince 2015 bude Odbor sociálních služeb MMP uzavřen. Závěrečné zprávy bude možné odevzdat pouze do podatelny Magistrátu města Plzně či poslat poštou (viz výše).

S pozdravem

Mgr. Karolína VODIČKOVÁ, MBA
Magistrát města Plzně
Odbor sociálních služeb
Martinská 2
306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 353
Mobil : 724 527 504
Email: Vodickovak@plzen.eu
www.plzen.eu/socialnisluzby