Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2015

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem (např. doplatek na mechanický invalidní vozík, kompenzační pomůcky, náklady na rehabilitaci nehrazené zdravotním pojištěním aj).

Formulář pro poskytnutí finančního daru naleznete níže.
Žádosti o poskytnutí finančního daru se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň nebo zasílají poštou na adresu Magistrát města Plzně, Odbor sociálních služeb, Martinská 2, Plzeň, 306 32.

Žádosti jsou přijímány průběžně - nejpozději však do 31. srpna 2015.

Podrobnější informace podá Jarmila Srbková, e-mail: srbkova@plzen.eu, tel. č. 37 803 3357, mobil: 602 230 374.