Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politiky na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Aktivity prorodinné politiky na rok 2015.
Pro rok 2015 jsou definovány tyto dotační priority:
a) Preventivní aktivity na podporu rodiny (vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství);
b) Podpora svépomocných skupin v rámci komunity – intuitivní rodičovství;
c) Centra podpory dětí a rodin – komplexní služby pro děti do 5 let a poradenství pro jejich rodiny (integrovaná péče a vzdělávání pro děti do 5 let, podpora rodiny – rodičovské poradenství a usnadnění přístupu ke specializovaným službám, podpora rodičů v hledání pracovních a rekvalifikačních příležitostech);
d) Odborné služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů, zejména v péči o dítě
e) Terénní práce s ohroženou mládeží

Podporovány nebudou aktivity typu volná herna, zájmové kroužky pro děti či pro rodiče s dětmi (tancování, hraní, zpívání, výtvarné aktivity, plavání, jazyková výuka, apod.), dětské skupiny, školky či jiné formy hlídání. Podporovány nebudou také aktivity, které jsou založené na komerčním základě.

Podrobnější informace k dotačnímu programu najdete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně, viz. níže.
Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost viz. příloha se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky - buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh uvedených v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně.

Uzávěrka příjmu žádostí je 27. 2. 2015 ve 12,00 hodin.
Na dotační program Aktivity prorodinné politiky je v rozpočtu alokovaná částka 240 000,- Kč.

Žádost včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto titulu podá Bc. Lucie Hovorková, e-mail: hovorkova@plzen.eu, tel:378 033 355

Upozorňujeme, že vzhledem k velkému množství žádostí o poskytnutí dotace nebude možno při osobním předání kontrolovat správnost a úplnost žádosti.