Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotace pro rok 2015

Upozornění pro příjemce dotací

Vážení příjemci dotací,blíží se termíny odevzdání Závěrečných zpráv o čerpání dotací, ve svém vlastním zájmu si proto znovu přečtěte podmínky Smlouvy…pokračovat

30. listopadu 2015

Výzva na předkládání žádostí o dotaci - „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2016"

Plzeň, statutární město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále jen OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 689 ze dne 4. 6. 2015,…pokračovat

9. června 2015

Výsledky dotačního programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit, najdete v níže…pokračovat

29. května 2015

Výsledky dotačního programu Aktivity prorodinné politiky

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Aktivity prorodinné politiky najdete v níže přiložených souborech.…pokračovat

29. května 2015

Výsledky dotačního programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti

Rozhodnutí orgánů města Plzně o poskytnutí dotací v dotačním programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti…pokračovat

29. května 2015

Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů.V…pokračovat

11. února 2015

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v r. 2015

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem…pokračovat

9. ledna 2015

Dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit na rok 2015

Odbor sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních…pokračovat

9. ledna 2015

Dotační program v oblasti Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální…pokračovat

9. ledna 2015

Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politiky na rok 2015

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační program Aktivity prorodinné politiky na rok 2015.Pro rok 2015 jsou…pokračovat

9. ledna 2015

Rozdělení dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2015

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 611 ze dne 11. 12. 2014 rozpočet města Plzně na rok 2015. Součástí tohoto rozpočtu je i schválení…pokračovat

22. prosince 2014