Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Rozdělení dotací na podporu sociálních služeb pro rok 2014

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 613 ze dne 12. 12. 2013 rozpočet města Plzně na rok 2014. Součástí tohoto rozpočtu je i schválení dotací formou napojení na rozpočet OSS MMP. Výše všech schválených dotací naleznete v příloze.

Jako podklad pro vypracování Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2014 budeme potřebovat – stejně jako v předchozích letech - dodat upravený rozpočet, který odpovídá výši schválené dotace.
Rozpočet pro každou službu upravte v aplikaci „Dotace OSS MMP/úprava rozpočtu - vybrat službu“. Schválenou částku dotace máte již předdefinovánu, po provedení úprav vytiskněte a doneste na Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň – kompletně za celou organizaci.
Upravené rozpočty odevzdávejte nejpozději do 31. ledna 2014.

Veškeré dotazy směřujte na Mgr. Karolínu Vodičkovou, e-mail: vodickovak@plzen.eu, tel: 724 527 504