Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora zdravotně znevýhodněných rodin v roce 2014

Odbor sociálních služeb MMP informuje, že je možno podat žádost o poskytnutí finančního daru - cílem je jednorázová pomoc rodinám, které se ocitly ve finanční tísni z důvodu dlouhodobého onemocnění některého člena rodiny - otec, matka anebo některé z dětí trpí závažným a dlouhodobým onemocněním.

Formulář pro poskytnutí finančního daru naleznete v příloze.

Žádosti o poskytnutí finančního daru se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň – uzávěrka je 26. května 2014 v 16,00 hod.
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení. Žádost je též nutné poslat elektronicky na e-mail: srbkova@plzen.eu.

Podrobnější informace k dotačnímu titulu podá Jarmila Srbková, e-mail: srbkova@plzen.eu, tel. č. 37 803 3357, mobil: 602 230 374.