Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti Prorodinné politiky na rok 2014

Dotační program v oblasti Aktivity prorodinné politiky na rok 2014:
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti Aktivity prorodinné politiky v těchto oblastech:
a) Preventivní aktivity na podporu rodiny (vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství)
b) Podpora svépomocných skupin v rámci komunity – intuitivní rodičovství
c) Centra podpory dětí a rodin – komplexní služby pro děti do 5 let a poradenství pro jejich rodiny (integrovaná péče a vzdělávání pro děti do 5 let, podpora rodiny – rodičovské poradenství a usnadnění přístupu ke specializovaným službám, podpora rodičů v hledání pracovních a rekvalifikačních příležitostech)
d) Odborné služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů, zejména v péči o dítě
e) Terénní práce s ohroženou mládeží
f) Projekty/aktivity, které řeší opatření obsažená v Realizačním plánu na rok 2014
Podporovány nebudou aktivity typu volná herna, zájmové kroužky pro děti či pro rodiče s dětmi (tancování, hraní, zpívání, výtvarné aktivity, plavání, jazyková výuka, apod.) Podporovány nebudou také aktivity, které jsou dostupné na komerčním základě.
Žádosti o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, v podatelně Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň nebo je možné zaslat je poštou do termínu uzávěrky.
Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2014 ve 12,00 hodin.
Na dotační program Aktivity prorodinné politiky je v rozpočtu alokovaná částka 650 000,- Kč.
V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum odeslání, v ostatních případech, datum doručení.

Žádosti včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto titulu podá Bc. Lucie Hovorková, e-mail: hovorkova@plzen.eu,
tel:378 033 355