Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů na rok 2014

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v rámci programu „Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů“.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře a formulář pro vyúčtování naleznete níže.

Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti a Podmínkách) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň – uzávěrka je 28. února 2014 ve 12,00 hod.

Žádost je též nutné poslat elektronicky na e-mail: srbkova@plzen.eu.
V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení.

Podrobnější informace k dotačnímu titulu podá Jarmila Srbková, e-mail: srbkova@plzen.eu, tel. č. 37 803 3357, mobil: 602 230 374.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na oba dotační programy Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů a Podpora zdravotně znevýhodněných občanů je v rozpočtu alokovaná částka 300 000,- Kč.