Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit na rok 2014

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit v těchto prioritách:
a) Podpora vzniku nových aktivit v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit
b) Projekty reagující na aktuální situaci v oblasti cizinecké problematiky na území města Plzně
c) Projekty zaměřené na podporu začleňování příslušníků národnostních menšin do komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy v rámci místního společenství)

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře žádostí a formulář pro vyúčtování dotace naleznete níže.
Žádosti o poskytnutí dotace (včetně všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, v podatelně Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň nebo je možné zaslat je poštou do termínu uzávěrky.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2014 v 12,00 hodin.

Na dotační program Integrace cizinců a podpory menšinových aktivit je alokovaná v rozpočtu OSS částka 100 000,- Kč.
V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum odeslání, v ostatních případech, datum doručení.

Žádosti včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: slajsovat@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto titulu podá:
Bc. Tereza Šlajsová, e-mail: slajsovat@plzen.eu, tel: 378 033 351.