Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2014

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti v těchto dotačních prioritách:
a) Podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí
b) Podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených, svépomocných sdružení pacientů (vzdělávací akce, přednášková činnost, zlepšení informovanosti veřejnosti, laická terapie, psychosociální podpora)
c) Projekty, které zavádějí inovativní postupy a metody, podpora jejich pilotního ozkoušení
d) Podpora sociálních služeb, které nejsou pro rok 2014 kofinancovány z rozpočtu statutárního města Plzeň
e) Podpora vzniku nových aktivit, které řeší opatření obsažená v Realizačním plánu 2014

Žadatelé o dotaci na kofinancování sociálních služeb vyplňují žádost prostřednictvím aplikace Dotace OSS MMP. Žádosti o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, v podatelně Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň nebo je možné zaslat je poštou do termínu uzávěrky.
Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2014 ve 12,00 hodin.
Na dotační program Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti je v rozpočtu OSS alokována částka 1 935 000,- Kč.
V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum odeslání, v ostatních případech, datum doručení.
Žádosti včetně přílohy B je nutné zaslat elektronicky na e-mail: hovorkova@plzen.eu
Podrobnější informace k tomuto titulu podá Bc. Lucie Hovorková, e-mail: hovorkova@plzen.eu,
tel:378 033 355