Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Rozdělení dotací v rámci dotačního řízení Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti

Zastupitelstvo města Plzně dne 21. 6. 2012 svým usnesením č. 376 rozhodlo o poskytnutí dotací na projekty níže uvedeným subjektům:

Žadatel
Název projektu
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
"PřeSPO" II. - Přednášky pro Sluchově Postižené II.
20 000
Salesiánské středisko dětí a mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
NZDM Vzducholoď - služba STREETWORK
50 000
Motýl, o. s
Raná péče
20 000
Mgr. Bohumila Hajšmanová
Navýšení kapacity lůžek Týdenního stacionáře Domovinka
60 000
Ledovec o. s.
Chráněné bydlení Ledovec
20 000
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"
Dobrovolníci pro Plzeň
80 000
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Plzeňská desítka (pro klientku Terezu Marxovou)
20 000
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.
Volnočasové a vzdělávací aktivity, Sociální poradenství pro zdravotně postižené, průvodcovské a předčitatelská služba
20 000
Hewer - občanské sdružení
Osobní asistence pro občany města Plzně
20 000