Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační programy – Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů, Paliativní a hospicová péče

Komise pro zdravotnictví Rady města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2012 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v rámci programů: Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů, Paliativní a hospicová péče.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře a formulář pro vyúčtování naleznete níže.

Žádosti o poskytnutí dotací (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Žádosti a Podmínkách) se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP – uzávěrka je 23. března 2012 ve 12,00 hod.
Žádost je též nutné zaslat elektronicky na e-mail:srbkova@plzen.eu

Podrobnější informace k dotačním titulům podá Jarmila Srbková,
e-mail: srbkova@plzen.eu
tel. č.: 37 803 3357, mobil: 602230374