Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Rozdělení dotací v rámci dotačního řízení z oblasti Komise sociálních věcí RMP

Zastupitelstvo města Plzně dne 30. 6. 2011 usnesením č. 397 rozhodlo o poskytnutí dotace na projekty níže uvedeným subjektům:

Žadatel
Název projektu
Výše schválené dotace v Kč
Sdružení pěstounských rodin, Anenská 10/10, Brno, IČ 64326471
Poradna náhradní rodinné péče Plzeň
30 000,-
Občanská poradna Plzeň, o.s., Koterovská 640/41, Plzeň, IČ 6946083
Občanská poradna
56 780,-
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 5, Plzeň, IČ 25248421
Průvodcovské a předčitatelské služby
30 000,-
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, Tylova 14, Plzeň, IČ 70950431
„PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postižené
15 000,-
Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, Praha, IČ 47607483
Rozšíření služeb Bílého kruhu bezpečí pro oběti kriminality v Plzni
30 000,-
Sdružení občanů Exodus, Hlavanova 359/16, Plzeň, IČ 45331081
Odborné sociální poradenství
20 000,-
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., Farského 835/20, Plzeň,
IČ 26370417
Podpora vzdělávací kariéry sociálně vyloučených mladistvých
 21 220,-
Občanské sdružení Ty a Já, Skrétova 769/9, Plzeň, IČ 27007278
Klubové centrum pro mladé lidi s postižením
40 000,-
Epoché, o.s., Zábělská 5/43, Plzeň,
IČ 45335648
Linka důvěry a psychologické pomoci
20 000,-
Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Plzeň, Revoluční 151/98, Plzeň, IČ 519740
Vstup do světa práce bez obav
 90 000,-
Ledovec, o.s., Ledce 1, Plzeň,
IČ 26517051
Denní stacionář Ledovec
 80 000,-
Baculus, o. s., Vejprnice, Tylova 999,
IČ 26997355
Domov poklidného stáří Vejprnice
 30 000,-