Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program v oblasti péče o zdraví na rok 2011

Vážení,
Komise pro zdravotnictví Rady města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2011 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v oblasti péče o zdraví.  Podmínky pro poskytování dotací z dotačního programu v oblasti péče o zdraví a formulář žádosti naleznete níže.

Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Podmínkách) se přijímají v prvním kole do 29. dubna 2011 do 12,00hod., druhé kolo má uzávěrku do 31. srpna 2011.

Podrobnější informace k tomuto dotačnímu řízení podá  p. Jarmila Srbková, e-mail: Srbkova@plzen.eu, tel.: 378 033 357, mob.: +420 602230374.