Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dotační program Komise sociálních věcí RMP na rok 2011

Komise sociálních věcí Rady města Plzně vyhlašuje dotační řízení na rok 2011 a oznamuje, že je možné podat žádost o poskytnutí dotace v těchto dotačních prioritách:
a) podpora dobrovolnictví a aktivní zapojení  občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
b) podpora vzniku nových aktivit v sociálně–zdravotní oblasti;
c) podpora klubové a svazové činnosti seniorů a zdravotně postižených, svépomocných sdružení pacientů (vzdělávací akce, přednášková činnost, zlepšení informovanosti veřejnosti, laická terapie, psychosociální podpora);  
d) podpora dětí a mladistvých do 26 let věku ze sociálně slabého prostředí v intenzivní a systematické přípravě na budoucí povolání (zajištění a nákup nezbytného vybavení ve spojení s přípravou na budoucí povolání, včetně podpory praktického výcviku a studijních stáží i  zahraničních);
e) podpora mateřských center;
f) podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nestátními neziskovými organizacemi a fyzickými osobami.

Podmínky pro poskytování dotací, formuláře žádosti a formulář pro vyúčtování dotace naleznete níže.

Žádosti o poskytnutí dotace (vč. všech požadovaných příloh uvedených v Podmínkách) se přijímají na v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP – uzávěrka je 9. května  2011 ve 16.00 hod. Žádost je nezbytné do uvedeného termínu zaslat i v elektronické podobě na adresu: vodickovak@plzen.eu.

Podrobnější informace k tomuto dotačnímu titulu podá  Mgr. Karolína Vodičková, e-mail: vodickovak@plzen.eu, mob.: 724 527 504