Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Mimořádná podpora sociálních služeb

Dotační program Mimořádná podpora sociálních služeb navazuje na vloni vyhlašovaný dotační program Dofinancování sociálních služeb. Tento dotační program byl vyhlášen prvně v roce 2023 nad rámec probíhajícího čtyřletého dotačního programu Kofinancování sociálních služeb. Důvodem pro vyhlášení jednoletého programu je udržení rozsahu a kvality poskytovaných sociálních služeb na území statutárního města Plzeň, s ohledem na změnu socioekonomických podmínek, v jejichž kontextu dochází v posledních dvou letech ke zvyšování všech nákladových vstupů.
O dotaci mohou požádat fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které jsou poskytovatelem sociálních služeb, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje a jiných měst. Žadatel může požádat o dotaci pouze na tu sociální službu, která je zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje.

Žádost o poskytnutí dotace je možné podat pouze prostřednictvím aplikace E-Dotace, kde žadatel získá i více informací o dotačním programu.

Termín pro podání žádosti: od 1. července 2024,  8:00 hod., do 17. července 2024, 16:00 hod.

Kontaktní osoba:
Bc. Tereza Šlajsová, MPA, slajsovat@plzen.eu, tel. 378 033 356, 725 780 768.

Stav: VYHLÁŠEN