Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Ubytovna Plachovka

Městská ubytovna v Plachého 52 v Plzni  slouží pro poskytnutí krizového bydlení.

Krizové bydlení představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení). Umožňuje lidem, kteří se právě ocitli na ulici, bydlení, které je doprovázeno intenzivní sociální prací, s cílem zajistit následné adekvátní bydlení.

Cílovou skupinou jsou osoby, u kterých hrozí výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě.

Žádost o ubytování  se podává na Odboru sociálních služeb MMP - oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení . Po vyjádření sociálního pracovníka je žádost předána na Odbor bytový MMP k rozhodnutí o ubytování.

Jednou z podmínek ubytování je mít 700 Kč na zálohu na klíče a vybavení ubytovací jednotky. Před podpisem ubytovací smlouvy je nutná úhrada ubytovacích nákladů za polovinu měsíce předem.

Na ubytovně nejsou k dispozici lůžkoviny, ty si musí každý ubytovaný opatřit.

Kontakt:
Sandra Rothová, DiS.
sociální pracovnice
Odbor sociálních služeb
Martinská 2, Plzeň
T +420 378 033 364
M +420 607 017 955
E rothovas@plzen.eu