Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Sociální bydlení

Plzeň má jako první město v České republice svou koncepci sociálního a dostupného bydlení; šedesátistránkový dokument zaměřený na roky 2016 až 2020 schválili zastupitelé.

Koncepce analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní bydlení a navrhuje opatření, jak problematiku řešit. Zvyšovat by se tak v západočeské metropoli měla například kapacita bytů zvláštního určení, i bytů bezbariérových, posílit má chráněné bydlení, vznikne systém prostupného bydlení, posílí kamerový systém a jiné. Některá z opatření už se realizují.

Více v přiložených dokumentech.

Projekt s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006185
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2020
Celkové způsobilé náklady 13 887 378,00 Kč, dotace ve výši 13 193 009,10 Kč, vlastní podíl spolufinancování 694 368,90 Kč.
Blíže o projektu viz prezentace

Chcete pravidelně dostávat aktuality na Váš e-mail?

9504