Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Cenová mapa na stanovení nájemného z bytů na území statutárního města Plzně

V rámci realizovaného projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni bylo zadáno zpracování Cenové mapy na stanovení nájemného z bytů na území statutárního města Plzně v místě a čase obvyklém.

Mapa je dostupná zde

Další informace o ovládání mapové aplikace