Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Analýza prostorové segregace na území města Plzně

Statutární město Plzeň si v rámci realizace projektu s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni zadalo zpracování Analýzy prostorové segregace na území města Plzně. Analýzu zpracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů autoři: Luděk Sýkora, Ekaterina Ignatyeva, Tomáš Brabec.

Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Analýza využila unikátní databáze poskytnuté MPSV ČR s informacemi o počtech osob pobírajících příspěvek na živobytí, respektive společně posuzovaných osob (níže SPO) v podrobném územním členění za základní sídelní jednotky.

Situaci v Plzni je nezbytné vnímat v kontextu Česka a jiných měst. Z měst, které se zúčastnily projektu „Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR“ zpracovaného pro MPSV ČR a potřeby projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, nemělo žádné na konci roku 2016 příznivější situaci než město Plzeň z hlediska podílu SPO (1,51%) na počtu obyvatel v porovnání s celým Českem (2.38%) Hodnota lokalizačního kvocientu města Plzně byla 0,63, tj. 63 % z národní úrovně. Je potřeba přiznat, že na počátku sledovaného období i v průměru za roky 2015 a 2016 byly ukazatele příznivější pro město Pardubice. Vzhledem k výraznému zlepšení situace v Plzni (z 2,1 % na 1,51 % SPO) v porovnání s celkovým vývojem v Česku (z 2,84 % na 2,38 % SPO), zatímco se situace v Pardubicích v porovnání s Českem zhoršila, měla Plzeň ze sledovaných měst nejnižší podíl SPO na úrovni 1,51 %.

Analýza identifikovala skutečnosti, které již byly z větší části zohledněny v Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 a opatření bytové politiky na ně již reagovaly přijatými opatřeními v posledních třech letech:
1. Realizace samotného projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni, který se zejména zaměřuje na poskytování sociální práce lidem, kteří mají snížené kompetence k bydlení a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka. V současné době je uzavřeno 28 nájemních smluv.
2. Přestavba čtyř domů v Plachého ulici, ve kterých se nacházelo před jejich vyklizením celkem 63 bytů se sníženou kvalitou, často bez sociálního zařízení a s vytápěním na tuhá paliva nebo s lokálními plynovými topidly. Ke konci září roku 2017 byla městem Plzní dokončena kompletní rekonstrukce bytového domu v Plachého ulici č. 42. V domě vzniklo celkem 13 bytových jednotek 1+1 a 1+kk o podlahové ploše od 22 m2 do 44 m2. V roce 2018 dojde k dokončení rekonstrukce dalších třech domů v Plachého ulici, kde vznikne 36 bytů 1+1 a 1+KK a komerční prostory v přízemí. U domů Plachého 44 a 46 dojde navíc k vybudování výtahu. Byty v těchto domech město nabídne seniorům, kteří se ocitli v bytové nouzi. V domě číslo 48 je počítáno s vybudováním dostupného bydlení, určeného především pro samoživitele s nízkými příjmy rodiny pečující o postižené dítě a pro další občany.
3. Z analýzy vyplynulo, že jednou z lokalit, která v současnosti představuje rezidenční čtvrť s nejvyšším podílem osob ohrožených sociálním vyloučením je lokalita Zátiší. Jedná se o 23 polodřevěných domů se 4 byty v okolí ulice Kreuzmannova - Línská, postavené v padesátých letech 20. století. Kvalita bydlení má nízký standard. Typově se zde nachází stejné byty o velikosti 3+KK. Výměra bytů je cca 50 m2. V bytech jsou pro vytápění používány elektrické přímotopy nebo kamna na pevná paliva. V současnosti je připraven projekt města Plzně na kompletní přestavbu - na základě demolice stávajících a výstavby nových bytů, který může zcela změnit vývojovou trajektorii této lokality. V lokalitě město plánuje v rámci tří etap výstavbu 18 bytových domů až se 195 byty o velikostech 1+kk a 2+kk. V Zátiší kromě seniorů budou bydlet i samoživitelé a samoživitelky, oběti domácího násilí, zdravotně postižení nebo osoby, jež se o postižené starají, osoby odcházející z dětských domovů či pěstounské péče. Část bytového fondu bude vyčleněno jako startovací bydlení pro mladé rodiny.
Vzhledem k tomu, že v této lokalitě je v současnosti vysoká koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením, byla tato lokalita vybrána také pro působnost asistentů prevence kriminality od roku 2018.

Analýza dále slouží k vydávání stanoviska statutárního města Plzně k projektům sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů ITI v rámci výzvy ITI pro plzeňskou metropolitní.
Analýza prostorové segregace na území města Plzně je pro zájemce k bližšímu seznámení níže.