Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Otevření adaptační volnočasové skupiny pro děti cizinců

Bolevecká základní škola ve spolupráci s městem Plzní otevírá dne 12. 9. 2022 adaptační volnočasovou skupinu pro děti cizinců od 6 do 15 let věku.

Cílem této aktivity je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců migrujících z Ukrajiny, kteří zatím nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly zatím přijaty ke vzdělávání.
Všechny aktivity v této skupině jsou dětem poskytovány zdarma a fungování této skupiny je zajištěno do 31. 12. 2022.
Provoz skupiny funguje v době vyučování jako v běžné základní škole.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat:
Mgr. Ivu Turkovou – č. tel: 720 072 825, turkova@plzen.eu
nebo
Mgr. Helenu Brunclíkovou – č. tel. 724 312 567, brunclikovahe@bzs.plzen-edu.

12 вересня 2022 року Болевецка початкова школа у співпраці з містом Плзень відкриває групу адаптаційного дозвілля для дітей іноземців від 6 до 15 років.

Метою цієї діяльності є підтримка розвитку мовних навичок, особливо спілкування чеською мовою, адаптації, соціалізації, психічного благополуччя та психічного здоров’я дітей іноземців, які мігрують з України, які ще не відвідують початкову школу та чия віза була видана після 1 червня 2022 року або які приїхали до Чехії до 1 червня 2022 року і ще не були прийняті на навчання.
Усі заняття в цьому гуртку проводяться для дітей безкоштовно, а функціонування гуртка забезпечується до 31 грудня 2022 року. Робота гуртка на уроках проводиться як у звичайній початковій школі.

Зацікавлені цією послугою можуть звертатися до:

магістр Іва Туркова – č. tel: 720 072 825, turkova@plzen.eu

або

магістр Гелена Брунцлікова – č. tel. 724 312 567, brunclikovahe@bzs.plzen-edu.