Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výzkumná zpráva „Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020”

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který zadal Magistrát města Plzně zastoupený Odborem sociálních služeb MMP; realizátorem a řešitelem výzkumu je Katedra sociologie, Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Výzkum navazuje na předešlé studie.

Navazující sociologické šetření zkoumá, zda, a jak se posunul vývoj potřeb občanů města Plzně v souvislosti se sociálními službami, aby tyto poznatky bylo možné využít při plánování a směřování sociálních služeb v dalším období. Získaná data poslouží k efektivnímu využívání prostředků při zajišťování pomoci osobám za účelem jejich sociálního začlenění nebo za účelem prevence vůči jejich možnému sociálnímu vyloučení.