Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Výzkumná zpráva Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin

Přiložená zpráva je výsledkem výzkumu, který v r. 2018 zadal Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem sociálních služeb (OSS); realizátorem a řešitelem výzkumu je Katedra sociologie, Fakulty filozofické ZČU v Plzni

Cílem výzkumné studie bylo:
(a) ověřit, zda v případě poskytovaných služeb pro 5 skupin – (1) senioři, (2) rodiny s malými dětmi, děti a mladiství - zejména tzv. ohrožená mládež,2 (3) zdravotně postižení, (4) osoby ohrožené vyloučením, (5) cizinci – neexistují potřeby, které jsou nedostatečně saturovány, nebo zcela unikají pohledu pracovníků a organizací spojených s OSS MMP.

(b) ověřit, jak uvažují pracovníci organizací spojených s OSS MMP o funkčnosti akčních plánů zaměřených na 5 skupin služeb. Cílem je zjistit (ne)funkčnost záměru vs. realizace vs. realita na ose sociální pracovníci – klient – zadavatel studie.