Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Manuál pro cizince

Další vstřícný krok v rámci "Přívětivého úřadu" učinilo město Plzeň směrem k cizincům, pracujícím a žijícím v Plzni. V rámci Projektu obce na podporu integrace cizinců, který dlouhodobě realizuje Odbor sociálních služeb MMP za podpory Ministerstva vnitra ČR, a který reaguje na potřebu pomoci začlenění cizích státních příslušníků žijících v Plzni, jejich rodin a především nejmladší generace do běžného života, byl vytvořen Manuál pro cizince. Ten má usnadnit nejen cizincům, ale i zaměstnancům státní správy či neziskových organizací, přístup k informacím z oblasti správních činností, dopravy, školství či sociálních záležitostí.

Manuál má 58 stran a je možné v něm nalézt informace např. kde je možné si vyřídit cestovní doklad či nahlásit narození dítěte, vyřídit nový řidičský průkaz, či přijetí dítěte do mateřské školy. V současné době je hotová jeho česká, anglická, bulharská a rumunská verze (viz přílohy).

Následovat bude verze vietnamská a ruská.