Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Bezdomovectví v Plzni 2021

Bezdomovectví v Plzni 2021 - výsledky kvantitavního sběru dat.