Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Akční plány města Plzně na r. 2021-2022

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 8. 2. 2021 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně v letech 2021 – 2022, pro cílové skupiny obyvatel: senioři, zdravotně postižení, cizinci, osoby bez domova, sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučení m.

Akční plány viz přílohy.