Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Akční plány města Plzně na r. 2019 - 2020

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 501 ze dne 13. 12. 2018 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně v letech 2019 – 2020, pro cílové skupiny obyvatel: senioři, zdravotně postižení, cizinci, osoby bez domova, sociálně vyloučené rodiny a ohrožená mládež .
Akční plány viz přílohy.