Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Akční plány města Plzně na r. 2017 - 2018

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 347 ze dne 23. 6. 2016 koncepční dokumenty, zpracované Odborem sociálních služeb MMP za účelem rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně v letech 2017 – 2018, pro cílové skupiny obyvatel: senioři, zdravotně postižení, cizinci, osoby bez domova, sociálně vyloučené rodiny a ohrožená mládež .
Akční plány viz přílohy.