Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Občanská poradna Plzeň

Název poskytovatele: OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Adresa:Koterovská 41, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 456 468, 777 964 563
E-mail:

poradna@opplzen.cz

Webové stránky:

www.opplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:02163161


Komu je služba určena:
Široké veřejnosti.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je určena osobám, které pro předcházení či řešení svojí nepříznivé sociální situace potřebují informace, rady či aktivní pomoc v oblastech, ve kterých poradna své služby poskytuje, např.: bydlení, dluhová problematika, občanskoprávní a pracovněprávní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, sociální dávky aj.
Službu je možné poskytnout osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, příp. dopisu zaslaného poštou. K osobní konzultaci je z kapacitních důvodů vhodné se předem objednat telefonicky či osobně (objednání prostřednictvím e-mailu či SMS není možné).

Praktické informace:
Provozní doba:
Po, Út 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
St, Čt 9.00 - 12.00 hod.
Po předchozí domluvě je osobní konzultace možná i mimo uvedené hodiny.