Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - středisko Železniční

Název poskytovatele: NADĚJE
Adresa:Železniční 36, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 456 912, 608 782 323
E-mail:

sas.plzen@nadeje.cz

Webové stránky:

www.nadeje.cz/plzen

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:00570931


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace, zejména při řešení problému s bydlením, zadlužeností, vzděláváním, zaměstnáním apod. Součástí služby je i předškolní klub Slunečnice pro děti ve věku od 3 do 6 let. Středisko Železniční nabízí pro rodiny s dětmi fakultativní službu ubytování.

Praktické informace:
Ubytovací kapacita: 13 jednopokojových a 3 dvoupokojové byty.
Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.