Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora dostupnosti v bydlení v Plzni

Název poskytovatele: NADĚJE
Adresa:Černická 17, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 608 365 310, 778 882 817, 778 882 827
E-mail:

sas2.plzen@nadeje.cz

Webové stránky:

www.nadeje.cz/plzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, pobytová, terénní,
Druh služby:ostatní
Finanční náročnost:Zdarma v případě ubytování za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:00570931


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi bez přístřeší, bytu či v nejisté a nevyhovujícím bydlení. Dále pak ženám bez přístřeší, ohrožené věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Podpora dostupnosti bydlení v Plzni napomáhá lidem v bytové nouzi za pomoci sociálních pracovníků v procesu zabydlování do městských bytů. Pomoc, podpora a poradenská činnost rodinám s dětmi při řešení jejich nepříznivé nebo krizové situace, v oblastech bydlení, zadlužování, vzdělávání dětí, hledání a udržení zaměstnání a při dalších složitých životních situacích.

Praktické informace:

Po-Čt 9.00-15.00

Pá 9.00-11.00


Ubytovací kapacita: 12 dvoupokojových bytů.
Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.