Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - středisko Černická

Název poskytovatele: NADĚJE
Adresa:Černická 17, 301 00 Plzen
Kontaktní telefon: 608 365 310
E-mail:

sas2.plzen@nadeje.cz

Webové stránky:

www.nadeje.cz/plzen

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:00570931


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomoc a poradenská činnost při řešení nepříznivé sociální situace, zejména při řešení problémů s bydlením, zadlužeností, vzděláváním, zaměstnáním apod. Středisko Černická nabízí pro rodiny s dětmi fakultativní službu ubytování.

Praktické informace:
Ubytovací kapacita: 12 dvoupokojových bytů.
Zájemce o ubytování musí podat předem žádost.