Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Raná péče

Název poskytovatele: MOTÝL, z.ú.
Adresa:Žlutická 2, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 725427926
E-mail:

ranapece@motyl-plzen.cz

 

Webové stránky:

www.motyl-plzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:raná péče
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:ústav
IČ:26674157


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentální, tělesné, kombinované postižení, poruchy autistického spektra, odchylky od běžného vývoje, apod.), a to od narození do 7 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Raná péče podporuje rodiny formou individuálních konzultací s poradkyněmi, které jsou odbornice v oboru sociální práce, speciální pedagogiky, fyzioterapie a ergoterapie. Nejčastějšími tématy, která s rodinami poradkyně řeší, jsou např. kontakt na další odborníky, komunikace s dětmi, podpora psychomotorického vývoje, nalezení vhodného školského zařízení, podpora v krizových situacích, atd.