Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Adresa:Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 260 425, 777 343 580
E-mail:

senior@totemplzen.cz

Webové stránky:

www.totemplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
Finanční náročnost:základní aktivity zdarma, fakultativní aktivity za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:69966303


Komu je služba určena:
Osobám starším 55 let a osobám se zdravotním postižením.

Stručná charakteristika služby:
Cílem služby je zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím, vytvářet a rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti a kompetence, udržovat a rozvíjet fyzické síly se záměrem co nejdéle zajistit samostatnost a plnohodnotný život v domácím prostředí. Pro seniory organizujeme pravidelné i jednorázové aktivity zaměřené na seberozvoj, seberealizaci, vzdělávání, udržení psychické či fyzické kondice, posilování vzájemných kontaktů a zvyšování kompetencí potřebných k orientaci v problematice či technologiích současné doby.
Nabízíme:
• pohybové aktivity (jóga, kondiční cvičení, tanec)
• hudební kluby (sbor, kapela, muzikoterapie)
• osobnostně rozvojové aktivity (trénování paměti)
• jazykové kurzy a konverzace
• počítačové kurzy a internetový klub
• tvůrčí aktivity (rukodělné práce, dobroty z kuchyně)
• vzdělávací kurzy (Akademie třetího věku)

Praktické informace:
Provozní doba :
Po - Pá 9.00 - 15.00 hod. a dále dle času pořádaných aktivit.
Aktuální program a informace na www.totemplzen.cz nebo na recepci TOTEM - viz kontaktní telefony.