Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

SAS pro rodiny s dětmi

Název poskytovatele: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Adresa:Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 732 773 858, 377 260 425
E-mail:

rodiny@totemplzen.cz

Webové stránky:

www.totemplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:69966303


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi v plzeňském regionu, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích.
Služba je určena klientům ve věku 6 - 64 let:
• ze sociálně slabého prostředí
• v náhradní rodinné péči
• z neúplných a doplněných rodin, kterým chybí pozitivní životní vzory 
• s narušenými komunikačními schopnostmi
• s poruchami autistického spektra (PAS)
• se specifickými poruchami učení a chování
• se zvýšenou hyperaktivitou a sníženou pozorností (ADHD, ADD)
• selhávajícím ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí
• se zdravotním znevýhodněním, případně s rodinným příslušníkem s handicapem

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování základního sociálního poradenství, jednorázové okamžité podpory, nakontaktování na jinou odbornou pomoc, podpora rodiny v nepříznivé situaci (anamnéza, zakázka), spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, sociálně terapeutická podpora. Služba se snaží předcházet ohrožení vývoje dětí, napomáhat jim při řešení individuálně obtížných situací a maximálně zmírňovat rizika dopadu na rodinu.

Praktické informace:
Provozní hodiny ambulance:
Út 15.00 - 18.00 hod. pro veřejnost
St 9.00 - 13.00 hod. objednaní klienti
Čt 14.00 - 18.00 hod. objednaní klienti

Provozní hodiny v terénu:
Po 14.00 - 18.00 hod.
St 14.00 - 18.00 hod.
Čt 9.00 - 13.00 hod.