Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Pečovatelská služba

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Adresa:Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 037 613, 378 037 611, 378 037 612, 378 037 614, 378 037 670, 378 037 610, 378 037 614
E-mail:

kaiserovaj@plzen.eu, sampalikovar@plzen.eu, kozakovak@plzen.eu, kuralova@plzen.eu, rericha@plzen.eu, ctrnactova@plzen.eu, haismanova@plzen.eu

Webové stránky:

www.muss.plzen.eu

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:pečovatelská služba
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:00075345


Komu je služba určena:
Seniorům, rodinám s dětmi a osobám se zdravotním postižením.
Služba není poskytována: osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé fyzické osoby; občanům, kteří potřebují stálou lékařskou nebo specializovanou psychiatrickou péči; osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách; osobám s infekčním onemocněním.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při výkonu činnosti je vždy respektována uživatelova důstojnost a základní lidská práva.