Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov se zvláštním režimem PETRKLÍČ

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Adresa:Západní 1315/7, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378037678, 378 037 676, 724 251 198, 724 747014
E-mail:

sebestova@plzen.eu , zimmermannovai@plzen.eu

Webové stránky:

www.muss.plzen.eu

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy se zvláštním režimem
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:00075345


Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou zájemci o službu starší 50 let, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod (přiznaná invalidita 3. stupně), kteří mají sníženou míru soběstačnostiu v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., nebo IV. stupně závislosti z důvodu onemocnění demencí, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí. Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu, vyžadující celodenní komplexní ošetřovatelskou péči. Přijímáme také osoby zcela imobilní, osoby trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena.
Služba není poskytována: osobám mentálně postiženým, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osobám s akutní infekční nemocí, osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplívajících z této smlouvy

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují podporovat a udržovat dosavadní soběstačnost v základních životních dovednostech, vytvářet podmínky pro pocit jistoty a bezpečí a přispívat tak k prožití aktivního a důstojného stáří. Kvalifikovaný personál zajišťuje sociální péči, která je flexibilní, kvalitní, odborná a bezpečná, přizpůsobuje se potřebám a osobnímu cíli uživatele, a je založena na vzájemné toleranci a důvěře.