Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK

Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Adresa:Kotíkovská 649/15, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 037 635, 378 037 638, 378 037 659, 378 037 637
E-mail:

netrvalova@plzen.eu , zipkova@plzen.eu , zahradnikj@plzen.eu  mrozkova@plzen.eu

Webové stránky:

www.muss.plzen.eu

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy se zvláštním režimem
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:00075345


Komu je služba určena:
Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, zejména následkem závažného zdravotního stavu a které vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna tuto péči zajistit sama. Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případe nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům žijících mimo město Plzeň.
Služba není poskytována: mentálně postiženým; osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osobám s akutní infekční nemocí; osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší něž 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova je poskytování odborné sociální péče týmem vzdělaných zaměstnanců. Poskytujeme takovou míru podpory, aby si uživatelé udrželi své dosavadní návyky a určitou míru soběstačnosti. Respektujeme práva uživatelů a snažíme se o zajištění důstojného prožití konce jejich života.