Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Kontaktní centrum

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:Havířská 11, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 421 374
E-mail:

kcentrum@cppt.cz

Webové stránky:

www.cppt.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:kontaktní centra
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25232142


Komu je služba určena:
• lidem, kteří chtějí abstinovat a také jejich rodičům a blízkým
• lidem, kteří aktuálně návykové látky užívají, současně mají zájem o snižování rizik, která s jejich užíváním souvisí

Stručná charakteristika poskytované služby:
Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek.