Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Tísňová péče

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 459 157, 731 433 116
E-mail:

tisnova.pece@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:tísňová péče
Finanční náročnost:za úhradu: 600 Kč/měsíc; zavedení služby 500 Kč
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Osobám se zdravotním postižením nebo seniorům, žijícím v Plzni, kteří se hůře pohybují, mají sklony k pádům nebo žijí osaměle.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nepřetržitá distanční hlasová nebo elektronická komunikace je poskytována ve spolupráci s Městskou policií v Plzni. Služba spočívá v zajištění 24 hodinové dostupnosti rychlé pomoci klientům při krizové situaci (pádu, nevolnosti, ohrožení druhou osobou, apod.). Klient žije ve svém domácím prostředí, má u sebe tlačítko, jehož stisknutím si v krizové situaci přivolá pomoc. Díky tomu mají klienti možnost setrvat v domácím prostředí a cítit se bezpečně, neboť je podstatně sníženo riziko poškození zdraví nebo života.
Ostatní poskytované činnosti v rámci služby:
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• krizové výjezdy zdarma