Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Charitní pečovatelská služba

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Polední 11, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 462 139, 731 619 720
E-mail:

ivana.frankova@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:pečovatelská služba
Finanční náročnost:za úhradu: 120 Kč/hod.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Uživatelům, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí a v maximální možné míře si zachovat svůj dosavadní způsob života. Péče se poskytuje individuálně, dle přání a potřeb uživatele, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity České republiky. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby s tělesným postižením. Služba je poskytována osobám v oblasti Plzeň - město, město Třemošná, obec Dýšina a Losiná.

Stručná charakteristika poskytované služby
Uživatelům poskytujeme: pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podporu při podávání a přípravě jídla a pití, pomoc při přesunech na lůžko či vozík, pomoc s nákupy, pomoc s běžným a celkovým úklidem, zajišťujeme pochůzky (do lékárny, k lékaři, na poštu, atd.). Rozsah poskytování pečovatelské služby je v souladu se Zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.).

Praktické informace:
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech uživatelů služby.
Služba je poskytována 7 dní v týdnu od 7.00 do 15.30 hod.