Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - azylový dům

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Čermákova 29, 301 00 Plzen Do Štenovic 2, 301 00 Plzen-Radobyčice
Kontaktní telefon: 377 423 159, 731 433 106
E-mail:

dmd@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:azylové domy
Finanční náročnost:Za úhradu: těhotná žena 130 Kč/den, matka 100 Kč /den, 1-3 dítě 70 Kč/den
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Matkám s dětmi a těhotným ženám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě, hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy • poskytnutí ubytování - po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok • umožnění celkové hygieny těla • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení prádla, výměny ložního prádla • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - poradenství • pomoc při vyřizování běžných a osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování, včetně uplatňování zákonných nároků

Praktické informace:
Bezbariérovost: 1 garsoniéra
Nepřetržitý provoz

Provozní hodiny: Po - Pá 8.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hod.