Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov sv. Františka - terénní program

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 310 705
E-mail:

dsf@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Služba je určena dospělým osobám bez přístřeší zdržující se na území města Plzně, které jsou občany ČR nebo dalších zemí EU.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší na území města Plzně, které nevyužívají jiné služby Domova sv. Františka a zprostředkovat těmto osobám kontakt se společenským prostředím a poskytovat jim pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to včetně nabízení ambulantních a pobytových služeb Domova sv. Františka a poskytování materiální pomoci.
Obecným cílem služby je dosahovat situace, kdy jsou klienti služby napojeni na další potřebné sociální a zdravotní služby, čerpají nutnou materiální pomoc, mají dostatek informací o možných negativních důsledcích svého způsobu života i možnostech, jak je omezovat a mají alespoň prostřednictvím poskytování služby kontakt se společenským prostředím. Za dosažení cíle, kdy práce s klientem končí, považujeme situaci, kdy klient začal využívat ambulantní nebo pobytové služby pro osoby bez přístřeší, případně získal vhodné ubytování nebo bydlení.
Pracovníci služby pracují ve dvojících, mezi které jsou rozděleny jednotlivé lokality v Plzni, ve kterých vyhledávají a oslovují osoby bez přístřeší a nabízejí jím pomoc. Klienti služby nebo zájemci o službu mohou také ve stanoveném čase přicházet do kanceláře služby za účelem sjednání služby nebo poskytnutí materiální pomoci.

Praktické informace:
Provozní doba:
kancelář:
PO - PÁ od 10,00 do 15,30 hod. (telefonní hovory, akutní zásahy v terénu, sjednané návštěvy klientů)
ÚT - PÁ od 8,00 do 10,00 hod  (návštěvy klientů včetně nesjednaných)

terén:
PO - PÁ od 10,00 do 15,00 hod.