Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov sv. Františka - terénní program

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 221 365
E-mail:

dzemal.gerbani@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší - občanům ČR nebo EU, starším 18 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• zprostředkování lékařské péče
• poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické potřeby apod.)
• poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
• poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
• nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 11.00 – 16.00 hod.
St 11.00 – 16.00 hod.
Pá 11.00 – 16.00 hod.