Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov sv. Františka - azylový dům

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Wenzigova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 310 708
E-mail:

dsf@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:Azylové domy
Finanční náročnost:za úhradu 130 Kč/den
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
• osobám bez přístřeší • občanům ČR nebo EU, starším 18 let a ve stavu, který nevyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
• mobilním a plně schopným sebeobsluhy
• netrpícím duševní poruchou závažným způsobem narušující kolektivní soužití
• schopným a ochotným dodržovat vnitřní řády služby

Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc při zajištění stravy - poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• poskytnutí ubytování
• celodenní ubytování na 2 lůžkovém pokoji
• umožnění celkové hygieny těla
• vytvoření podmínek pro zajišťování úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
• zprostředkování lékařské péče
• možnost získání šatstva

Praktické informace:
Služba je poskytována nepřetržitě, kapacita 20 lůžek.
Provozní doba: Po - Pá 8.00 – 15.00 hod.