Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Pečovatelská služba

Název poskytovatele: Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb, Město Touškov, příspěvková organizace
Adresa:Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
Kontaktní telefon: 377 921 253, 774 483 701, 774 483 740
E-mail:

ps@pecovatelskasluzba.cz

Webové stránky:

www.pecovatelskasluzba.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:pečovatelská služba
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:75062330


Komu je služba určena:
Klientům, kteří si v důsledku nemoci, postižení, stáří či nepříznivé životní situace nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život a chtějí nadále zůstat ve svém domácím prostředí.

Stručná charakteristika služby:
Naše služba je realizována prostřednictvím domů s pečovatelskou službou, zřizovaných obcemi, se kterými máme uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba. Vymezené území je rozděleno do středisek: Touškovsko, Stodsko, Vejprnicko, Nýřansko, Manětínsko, Kralovicko a Žihelsko. Služba přichází za klientem, který není přemísťován, a tak mu usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím, oslabením v prosazování a zajišťování oprávněných zájmů a potřeb. Poskytujeme pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace, ve které se nacházejí. Porušování práv uživatelů v samotném procesu poskytování našich služeb je vyloučeno. Informace získáte na webových stránkách služby nebo prostřednictvím telefonního kontaktu. Provozní doba se přizpůsobuje klientovi a sjednává se individuálně, při uzavírání Smlouvy o poskytování služby.