Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov pro seniory sv. Jiří

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Mohylová 92, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 379 821 111
E-mail:

ddd@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy pro seniory
Finanční náročnost:za úhradu: ubytování - jednolůžkový pokoj 280 Kč/den, dvoulůžkový pokoj 260 Kč/den; strava 235 Kč/den
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
• seniorům, kteří dosáhli nároku na přiznání starobního důchodu
• seniorům nad 65 let věku
Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet: 
1) z důvodu vysokého věku či změny zdravotního stavu již není schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo ambulantní službou
2) z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit z nemocnice zpátky do domácího prostředí

Stručná charakteristika poskytované služby:
Naše nabídka péče zahrnuje například pomoc při sebeobsluze v osobní hygieně a oblékání, pomoc při pohybu klienta, při přípravě a podání stravy a dle potřeb klient individuální nákupy potravin, drogerie apod. Dále nabízíme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – výlety do okolí, do obchodů, na výstavy a kulturní akce apod. Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – společné cvičení, společné vyrábění drobných předmětů, zpívání, procvičování paměti, relaxační cvičení, bazální stimulace a dále pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta – komunikace s úřady apod. Duchovní a psychická podpora je našim klientům poskytována a nabízena dle zájmu a potřeby, kromě toho se každý týden koná pro zájemce mše sv. přímo v Domově a návštěva duchovních pravidelně každý týden. Zdravotní péče je zajištěna zdravotnickým personálem, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a je poskytována po celý den.

Praktické informace:
Kapacita zařízení je 70 lůžek: 20 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojů. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, televizí, lednicí, telefonem a signalizačním zařízením pro přivolání rychlé pomoci, možností bezdrátového připojení WiFi na internet z pokoje.
Objekt je kompletně bezbariérový.