Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domácí ošetřovatelská péče

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Polední 11, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 433 115, 731 433 117
E-mail:

kveta.vydrova@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:zdravotní výkony hradí zdravotní pojišťovna
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Nemocným se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí. Služba je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast Stříbro, Tachov a Bor u Tachova.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep. Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a tato péče je hrazená ze zdravotního pojištění.
Tým kvalifikovaných všeobecných sester nejčastěji provádí tyto výkony:
• aplikace injekcí a inzulínu
• odběry krve a biologického materiálu
• monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie
• aplikace infúzí a enterální výživy
• převazy a speciální výkony
• ošetřovatelská rehabilitace

Praktické informace:
Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně dle ordinace lékaře.

Kvalita péče je doplněna zapůjčením pomůcek dle aktuálního ceníku (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozík, atd.).
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou, osobní asistencí a sociální pracovnicí.