Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domácí hospicová péče

Název poskytovatele: Městská charita Plzeň
Adresa:Polední 11, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 433 115, 731 433 117
E-mail:

kveta.vydrova@mchp.charita.cz

Webové stránky:

www.mchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:zdravotní výkony hradí zdravotní pojišťovna
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45334692


Komu je služba určena:
Osobám nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich pečujícím rodinám. Služba je poskytována pro Plzeň a její blízké okolí, dále pro oblast Stříbro, Tachov a Bor u Tachova.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny. Pacient je stále v péči svého praktického lékaře. Ve spolupráci s lékaři specialisty řeší a předepisuje výkony, léky, včetně léčby bolesti. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení. Cílem naší domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Zdravotní sestry jsou proškoleny pro poskytování péče v domácí hospicové péči, zajišťují ordinace lékaře nemocného. Aplikují léky, aplikují infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Naslouchají biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny.
Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle indikace lékaře. Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou, osobní asistencí, sociální pracovnicí, psychoterapeutem, duchovním.

Praktické informace:
Půjčovna pomůcek: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace, oxygenátor a další pomůcky, které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícím. Úhrada půjčovného je dle ceníku.