Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Jablíčko pro každou rodinu

Název poskytovatele: MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S.
Adresa:Čelakovského 10, 301 00 Plzen
Kontaktní telefon: 776040503
E-mail:

MCSLOVANY@CENTRUM.CZ

Webové stránky:

www.jablicko-plzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Částečná úhrada nebo zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:26615088


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi od novorozeneckého po mladší školní věk.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Mateřské a rodinné centrum Jablíčko nabízí rodičům a dětem širokou nabídku aktivit a služeb pod odborným vedením:
• výchovně vzdělávací kurzy pro rodiče a děti
• masáže kojenců a batolat
• karnevaly, besídky, dílny, pobytové akce
• přednášky a diskuze s rodinnou tématikou
• rodinné sociální a výchovné poradenství
• rodičovskou podpůrnou skupinu
• jesle a školku (dětská skupina)