Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu

Název poskytovatele: MáTa pro rodinu, z.s.
Adresa:Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 423 973, 724 667 638
E-mail:

teren@mataprorodinu.cz

Webové stránky:

www.mataprorodinu.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:4668065


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi, dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy, obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám bez přístřeší, menšinám a osobám žijícím ve vyloučených lokalitách, a to v případe, že se jedná o zájem nezletilého nebo nezaopatřeného dítěte.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba se věnuje pomoci a podpoře rodin s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci - pozornost služby se zaměřuje především na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné krizové situaci v rodině. Těmto rodinám se pracovníci věnují poskytováním sociální práce, a to převážně v terénu - tedy v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, případně odbornou pomocí v sídle služby. Při podpoře a pomoci rodinám jsou nabízeny a uskutečňovány takové činnosti, které pomáhají klientům zlepšovat jejich životní a výchovné kompetence. Cílem pracovníku je prevence, odstranění ohrožení či zmírnění dopadu ohrožujících situací pro děti v rodině. Tato podpora vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin.
Nezbytnou součástí služby je spolupráce zejména s orgány SPOD, soudy a dalšími institucemi státní správy a samosprávy.

Praktické informace
Provozní doba:
terénní služba Po - Pá 8.00 - 12.00 hod.
ambulantní služba Po - Pá 12.30 - 16.30 hod.